Филтър за климатик с активен въглен, зеолит и сребърни йони

Филтър за климатик с активен въглен, зеолит и сребърни йони

4 юни 2021

Световната здравна организация свързва замърсяването на въздуха пряко с пет от най-разпространените и влошаващи качеството на живот белодробни и сърдечносъдови заболявания. Когато въздухът е замърсен, заедно с кислорода в организма попадат фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и други токсични субстанции. Изключително актуалният в последно време проблем със замърсения въздух, набира все по-широка популярност.

Филтъра AirHome с активен въглен, зеолит и сребърни йони, филтрира вредните частици във въздух като прах, алергени , частици след изгаряне, микроби, стърготини, биологични продукти, мухъл, спори на плесен, частици от дим и други замърсители. Ползите от филтрите ,като средство за предпазване от промишлен замърсен въздух се потвърждава от водещи здравни организации от цял свят.

Задачата на филтъра с активен въглен, зеолит и сребърни йони, е да осигури защита на дихателните органи както от попадане на вредни вещества от околната атмосфера в тях, така и при вирусни инфекции, разпространяващи се по въздушен път.

Предимството на филтър е, че осигуря подобрена защита на дихателните органи от попадане на вредни вещества в тях. Освен това съставките са доказани научно и изследвани, че имат адсорбиращи, абсорбиращи и антибактериални свойства.